بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحسین آجورلو

استانتنظیمات عمومی

تاریخ عضویت1401/03/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه1401/03/29 - 7:41 ب.ظ
2شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه1401/03/29 - 8:05 ب.ظ
3شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه1401/03/29 - 8:09 ب.ظ