بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمرضیه نفری

استانقم

تاریخ عضویت1392/12/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1392/12/27
2جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1392/12/27
3جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1392/12/27
4جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/07
5جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/07
6جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/07
7جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/26
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/26
9جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
10جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
11جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
12جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/18
13جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/23
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/18 - 8:35 ق.ظ