بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه عارف نژاد

استانقم

تاریخ عضویت1397/07/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 7:06 ب.ظ