بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرضا گوهری

استانتهران

تاریخ عضویت1399/06/11

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/11 - 5:37 ب.ظ
2سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/11 - 5:43 ب.ظ
3سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/11 - 5:46 ب.ظ
4سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/11 - 5:48 ب.ظ
5سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/11 - 5:56 ب.ظ
6سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/11 - 6:00 ب.ظ