بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیاحمد داودیان

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1396/03/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/15
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/17
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/04 - 10:30 ب.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:00 ب.ظ
13ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 4:02 ب.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 4:09 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 5:10 ب.ظ
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 11:45 ب.ظ