بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیموسی صادقی

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1399/08/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 5:55 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 5:59 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 6:00 ب.ظ