بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهناز شیخ غفوری

استانتهران

تاریخ عضویت1400/06/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 11:55 ق.ظ
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 11:58 ق.ظ
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 12:01 ب.ظ
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 12:04 ب.ظ
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 12:05 ب.ظ