بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسید سلمان علوی گنابادی

استانقم

تاریخ عضویت1396/10/02

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
5جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
6جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/06 - 10:54 ق.ظ