بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه فاضلی

استانفارس

تاریخ عضویت1399/08/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:03 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:05 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:07 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:09 ق.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:10 ق.ظ