بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیصمد قهرمانی

استانخراسان شمالي

تاریخ عضویت1399/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:50 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:52 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:53 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:55 ق.ظ