بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمدرضا حسین زاده بازرگانی

استانگيلان

تاریخ عضویت1394/11/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 10:28 ق.ظ