بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیفرهاد گلستانه

استانسيستان و بلوچستان

تاریخ عضویت1397/06/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/09
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/27 - 9:27 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/27 - 9:33 ب.ظ
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/27 - 9:35 ب.ظ
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/27 - 9:39 ب.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:00 ق.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:04 ق.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:06 ق.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:09 ق.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:11 ق.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:25 ق.ظ
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/28 - 1:27 ق.ظ
19مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 3:52 ب.ظ
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 3:54 ب.ظ
21مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 3:57 ب.ظ
22مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 3:59 ب.ظ
23مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 4:00 ب.ظ