بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیهدی قاسمی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1399/03/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/31 - 12:50 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 9:33 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 9:34 ب.ظ