بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلی صبوری

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1398/07/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/09 - 3:40 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/09 - 3:45 ب.ظ