بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمریم پیله ور‍‍

استانگيلان

تاریخ عضویت1396/03/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/19
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/03
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/03
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/03
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/03
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/03
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:43 ب.ظ
14مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:45 ب.ظ
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:50 ب.ظ
16مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:52 ب.ظ
17مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:55 ب.ظ
18یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 11:01 ق.ظ
19یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 11:04 ق.ظ
20یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 11:06 ق.ظ
21یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 11:08 ق.ظ
22یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 11:10 ق.ظ