بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسیده حدیثه هاشمی

استانگيلان

تاریخ عضویت1394/11/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/30
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 10:36 ب.ظ