بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیجلیل لطفی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1398/09/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/18 - 2:26 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/18 - 4:33 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/10 - 9:47 ب.ظ