بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرفیع افتخار

استانتهران

تاریخ عضویت1393/08/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/08/20
2جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/05/07
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/05/07
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/05/27
5جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/05/27
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/10
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/12
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/02 - 9:49 ب.ظ