بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیتاسف تاسف

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1397/07/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 2:00 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 2:02 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 2:03 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 2:11 ب.ظ