بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینسیم استوار

استانتهران

تاریخ عضویت1398/10/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/26 - 8:00 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/29 - 1:06 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/29 - 1:09 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/29 - 1:12 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/29 - 1:30 ب.ظ