بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسید محمد پیشنمازی

استانمازندران

تاریخ عضویت1398/08/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/16 - 11:29 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/16 - 11:30 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/16 - 11:30 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/16 - 11:31 ق.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/02 - 10:18 ق.ظ