بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسیدعلیرضا شفیعی

استانخوزستان

تاریخ عضویت1396/09/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/27
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
5جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
6جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
7جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
8جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/30
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/12
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/26
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/26
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 9:35 ب.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 9:44 ب.ظ