بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمریم درستانی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/11/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 3:14 ق.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 11:15 ق.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 11:17 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 11:19 ق.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 11:21 ق.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/29 - 11:23 ق.ظ