بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیحمدالله قادری

استانكردستان

تاریخ عضویت1393/02/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/02/21
2جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/05/16
3جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/03/23
4جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/03/23
5جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/03/23
6جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/03/23
7جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/03/23
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/27 - 10:01 ق.ظ