بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهرا درخشی

استانتهران

تاریخ عضویت1399/04/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 3:30 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 3:42 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/25 - 12:49 ق.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/27 - 11:33 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:30 ب.ظ
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:33 ب.ظ