بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیپارمیدا محبعلی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1398/08/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:39 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:45 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:48 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:50 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:52 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:55 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:57 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 7:59 ب.ظ