بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهرا جدیدی

استانتهران

تاریخ عضویت1399/04/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/29 - 4:52 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/29 - 4:59 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:51 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/24 - 5:05 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/26 - 8:28 ق.ظ