بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیامیر کیوان شعبانی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/07/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/25 - 9:40 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/25 - 9:42 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/25 - 9:46 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/25 - 9:48 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/25 - 9:49 ب.ظ