بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی مویدی

استانقم

تاریخ عضویت1392/12/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1392/12/17
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1392/12/20
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1392/12/20
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/09/16
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/09/18
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/09/18
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/12 - 2:03 ب.ظ
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/12 - 2:06 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/12 - 2:23 ب.ظ