بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحشمت اله قلی پور

استانتهران

تاریخ عضویت1396/09/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/18
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/11 - 10:27 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/08/11 - 10:34 ب.ظ