بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسعیدرضا خساره

استانفارس

تاریخ عضویت1392/10/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1392/10/17
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1392/10/17
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/05 - 1:58 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/05 - 2:05 ب.ظ