بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمرجان رضا تاجی

استانالبرز

تاریخ عضویت1392/11/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1392/11/21
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1392/11/21
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/14 - 4:47 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/14 - 4:49 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/14 - 4:51 ب.ظ