بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیطیبه سلمانی نژادمهرابادی

استانيزد

تاریخ عضویت1391/06/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:20 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:24 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:27 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:33 ب.ظ