بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدي محمدزاده

استانتهران

تاریخ عضویت1398/10/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/28 - 1:19 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/28 - 2:02 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/26 - 10:37 ق.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/26 - 12:55 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:19 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:21 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:23 ب.ظ
8ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:27 ب.ظ
9ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:36 ب.ظ
10ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:43 ب.ظ
11ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:51 ب.ظ
12ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 7:58 ب.ظ
13ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 8:02 ب.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 8:39 ب.ظ