بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسپیده ناصحی

استانتهران

تاریخ عضویت1393/06/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/03
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/03
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/03
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/03
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/05
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/05
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/05
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/05
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/05
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم1393/08/05
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/21
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/27
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/07
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/07
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/07
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
17معماری خشت فیروزه / دوره اول1397/07/11
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/09
19سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/06/01 - 9:13 ق.ظ
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/13 - 11:42 ق.ظ
21نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/08/12 - 12:35 ب.ظ
22نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/08/17 - 2:52 ب.ظ