بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیامید آرزومنده

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1397/06/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/01
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:44 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:46 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:47 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:49 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:50 ق.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:51 ق.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:53 ق.ظ