بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیفاطمه اشتواد

استانمازندران

تاریخ عضویت1398/09/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 2:20 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 2:31 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 2:35 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 2:40 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 2:43 ق.ظ