بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیابوالفضل پاک نژاد

استانگلستان

تاریخ عضویت1399/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:36 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:38 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:39 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:43 ق.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:18 ق.ظ