بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

کارگاه آموزشی چگونگی فرآیند خواندن متن تا ایده یابی

تاریخ ارسال : 1394/07/19