نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر - جشنواره ها و محافل - هفته هنر انقلاب - دوره چهارم هفته هنر انقلاب

هفته هنر انقلاب / دوره چهارم هفته هنر انقلاب

عکس

اجرای نمایش -روز چهارم/ 24 فروردین

اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین اجرای نمایش -روز چهارم/  24 فروردین