نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر - جشنواره ها و محافل - جشنواره  تئاتر سوره - دوره بیست و پنجم

جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم

عکس

نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96

نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96 نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره/10 مرداد96