نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


تازه ترین ها
        
موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر - جشنواره ها و محافل - جشنواره هنرهای تجسمی

جشنواره هنرهای تجسمی

بسمه تعالی

جشنواره هنر جوان مولودی است زائیده ذهن و دوراندیشی هنرمندان و مدیران وقت مرکز هنرهای تجسمی تا به بهانه برگزاری‌اش، هم تنور هنر متعهد گرم بماند و هم جوانان مستعد و خلاق، عرصه‌ای برای ارائه آثار هنری داشته باشند. متولیان این جشنواره همواره کوشیده‌اند شرایطی را مهیا کنند تا هنرمندان جوان در عرصه هنرهای تجسمی از گوشه گوشه ایران هنرپرور پای در میدان رقابتی هنری بگذارند که نتیجه‌اش شناسایی رویش‌ها و جوشش‌های تازه برای مسئولین است و محکی جدی برای عیار و اعتبار هنری هنرمندان جوان و جویای نام.

جشنواره هنر جوان همچنان پنجره‌ایست به سوی جوانان شوریده و با انگیزه که آرمان‌ها و ایده‌‌آلهای خود را در پس رنگ‌های نقش بسته بر بوم و کاغذ طلب می‌کنند و بروز استعدادشان را از میان انبوه آثار متنوع رسیده به دبیرخانه جشنواره می‌یابند و ارزیابی درجه و اعتبار فنی و هنری و مفهومی کارشان را به نگاه مبتنی بر تخصص و تجربه و زیبایی شناسی داورانی می‌سپارند که اصولی‌ترین تعهدشان در امر داوری، بی‌طرفی‌شان است و بس.

چه بسیار هنرمندان به‌نامی که از رهگذر کسب تجربه در جمع رقیبان جشنواره هنر جوان، و جشنواره‌هایی از‌این دست،اینک در جامعه هنری، صاحب قدر و شأنی هستند و سر بر آسمان مفاخر هنرهای تجسمی می‌سایند و خود بزرگی از بزرگان دنیای هنر شده‌اند.

باد آن روزی که تو نیز همچنان باشی!