جشنواره تئاتر سوره

بسمه تعالی

جشنواره تئاتر سوره ماه، ثمره  تلفیق دو جشنواره سوره و ماه است. سوره عنوان جشنواره ای بود که بر مبنای توجه به نمایش­های مذهبی و آثار هنرمندان جوان شکل گرفت و اولین دوره آن در سال 1369 برگزار شد. این جشنواره پس از دوازده دوره برگزاری، چهره­ های جوان و بااستعداد زیادی را به جامعه تئاتری کشور معرفی کرد.

جشنواره سراسری تئاتر ماه نیز در سال 1382 و با شعار «معنویت، اندیشه، هنر» با رویکردی متفاوت در واقع به عنوان جانشین دو جشنواره سوره و بچه های مسجد متولد شد. شروع حرفه­ای و معتبر این جشنواره ، سمت وسوی تئاتر حوزه هنری را پس از سالها کشف و پرورش استعداهای جوان به  سمت حرفه­ای شدن و قابل عرضه  در  بدنه تئاتر حرفه­ای کشور سوق داد. این جشنواره نه دوره برگزار شد و آثار معناگرا و ارزشی شایسته­ای از دل آن پدید آمد.

به منظور حفظ دستاوردها و سوابق ارزشمند دو جشنواره سوره  و ماه، مسئولین بر آن شدند تا در ادامه مسیر تعداد دوره های برگزار شده این دو رویداد را با هم تلفیق کرده  و از این طریق  ارزشها و تجارب حاصل از این دو جشنواره  را به نسل جدید منتقل کنند. بدین شکل بیست و دومین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه با ترکیب دوازده دوره جشنواره سوره و نه دوره جشنواره ماه به منصه ظهور رسید. این جشنواره، با نگرشی توامان به اهداف هر دو جشنواره، سه اصل «دانش، اخلاق و ایمان» را سر لوحه خود قرار داده و همچنان با استفاده از تجربیات هنرمندان حرفه­ای و پیشکسوت،  پرورش و تجربه اندوزی استعدادهای جوان را هم  به عنوان آینده سازان تئاتر متعهد کشور مد نظر دارد.