بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

رتبه اول جشنواره عکس "ما می توانیم": ابعاد بسیاری برای نشان دادن جلوۀ اقتدار ایران وجود دارد

تاریخ ارسال : 1393/10/30

محمد صابر شیخ رضایی رتبه اول هشتمین جشنواره سراسری عکس" ما می توانیم"معتقد است، عکاسان در انتخاب عکس های خود برای این جشنواره اولین نکته ای که به ذهنشون خطور می کند استفاده از عکس هایی در زمینه های تکنولوژی و صنعت است در صورتیکه با تغییر نوع  نگاه می توان بسیاری از موضوعات را در این زمینه قرار داد.

محمد صابر شیخ رضایی رتبه اول هشتمین جشنواره سراسری عکس" ما می توانیم" در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری  گفت: عکاسی رادر کنار کار اصلی ام  که گرافیک است دنبال می کنم. بیان خیلی از موضوعات با رسانه عکاسی بهتر می تواند به تصویر در ر آید تا با استفاده از گرافیک.

وی  ارتباط معنایی آثارجشنواره را با اهداف برگزار کنندگان آن در یک راستا توصیف کرد و اظهار داشت: نکته ای که با دیدن عکس های نمایشگاه به آن پی بردم ارتباط موضوعی آثار با فراخوان جشنواره بود. عکاسان حتماً در انتخاب عکس های خود توجه به موضوع را مدنظر داشتند و با توجه به آن اقدام به ارسال آثار خود کردند.

شیخ رضایی  ابعاد بسیاری را برای نشان دادن جلوۀ اقتدار و پیشرفت ایران متصور شد و عنوان کرد: با توجه به پیگیری اثار در دوره های قبل نکته ای که برایم مشخص شد این بود که عکاسان در انتخاب عکس های خود اولین نکته ای که به ذهنشون خطور می کند استفاده از عکس هایی در زمینه های تکنولوژی و صنعت است در صورتیکه با تغییر نوع  نگاه می توان بسیاری از موضوعات را در این زمینه قرار داد.

وی ادامه داد: با انتخاب عکس ورزش کشتی برای این جشنواره خواستم اقتدار ملی و باورمندی ایرانیان را از نگاه خود مردم نشان دهم تا باور پذیری آن برای مخاطب بیش تر شود.

وی  تصریح کرد: در لحظه ثبت این عکس هیچ گونه تصور و نگاه از پیش تعیین شده ای نسبت به جشنواره نداشتم و پس از مشاهده این فراخوان تصمیم گرفتم عکسم را به آن جا بفرستم.

این عکاس وحدت موضوعی آثاررا در جشنواره های موضوعی یکی از ملاک های خوب بودن یا بد بودن آن توصیف کرد و نکته ای را بیان داشت: هر عکاس نگاه خاصی دارد و با یک ترکیب بندی مخصوص خود، اثرش را ثبت می کند ولی در جشنواره های گرافیک این رویه بر عکس است و وحدت رویه میان آثار بیش تر به چشم می خورد.

وی افزود: در این جشنواره موضوع در روح کارها دمیده شده بود ولی این موضوع از توجه به بحث زیبایی شناسی کم نکرده بود به طوریکه با دیدن کارها می شود فهمید عکاس نسبت به محتوای کار فکر کرده است و درکنار آن به ترکیب بندی، نورسنجی و کادر نیز توجه داشته است.

شیخ رضایی با بیان اینکه  داوران جشنواره بیش تر به مفهوم کارها توجه کرده بودند اظهار داشت: البته این توجه باعث نشد تا از توجه به جنبه های زیبایی شناسانه آن کاسته شود که این هم به دلیل موضوعی بودن جشنواره  زیاد خرده ای بر آن وارد نیست.