بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

عبدالملكیان: برای تشویق هنرمندان، یك برگزیده برای بار دوم انتخاب نشود

تاریخ ارسال : 1393/03/31

محمدرضا عبدالملكیان داور بخش شعر نو، سپید و نیمایی جشنواره شعر و داستان جوان سوره معتقد است جشنواره ها باید دارای این تعریف باشند كه برای تشویق دیگرهنرمندان، یك برگزیده برای بار دوم انتخاب نشود تا ضمن متوقف نشدن برگزیدگان قبلی، ترغیب در دیگر شركت كنندگان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری، عبدالملكیان در خصوص ارائه موضوع در جشنواره های ادبی و شعر گفت:  شعر محصول لحظات بی تابی شاعر است و هنگامی كه موضوع برای شاعر و نویسنده تعیین می شود، آن اثر تصنعی و حاصل لحظات ویژه نخواهد بود. شاعر در زندگی با مسائل مختلفی روبرو است كه باعث ایجاد جوشش برای سرودن شعرمی شود اما سفارشی شدن موضوعات جشنواره مانع از جوششی بودن شعر می شود.
وی با بیان اینكه حتی المقدور موضوعی برای جشنواره تعریف نشود، بیان داشت: بهتر است جشنواره ها را با موضوع آزاد برگزار كنیم تا همه آثار اجازه شركت داشته باشند. واقعه انقلاب و دفاع مقدس رخ داده و ما همیشه با جانبازان و خانواده های شهدا مواجه هستیم . پس اگر موضوع جشنواره ها آزاد اعلام شود به طور قطع آثاری با چنین موضوعاتی به جشنواره می رسد و برگزار كنندگان می توانند آثار را با آنچه كه مد نظرشان است، دسته بندی كنند. 

حوزه هنری وجهه هنری بالاتری نسبت به دیگر دستگاه های فرهنگی دارد
عبدالملكیان آثار رسیده به جشنواره شعر و داستان جوان سوره را نسبت به دیگر جشنواره های ادبی در كشور در سطح بالایی ارزیابی كرد و گفت: آثار دارای كیفیت قابل ملاحظه ای بودند و در میان آنها استعدادهای برجسته ای دیده می شود. بعضی از شركت كنندگان از شعرای خوب كشور هستند و من به عنوان یكی از فعالان عرصه شعر، شاهد حضورآثار امید بخشی در جشنواره بودم.
وی ادامه داد: به باور من وجهه هنری و حرفه ای حوزه هنری نسبت به دیگر دستگاه های فرهنگی بالاتر است. هنگامی كه تعدادی از شاعران مطرح در این ارگان فعالیت دارند، كاری متفاوت با دیگر واحدهای فرهنگی در زمینه شعر انجام می شود و اگر كیفیت اشعار رسیده به جشنواره بالا ست، به دلیل وجود این افراد است.
عبدالملكیان افزود: نظام مند بودن جشنواره شعر و داستان جوان سوره و هماهنگی در بخش های گوناگون نشان دهنده سیستماتیك بودن این جشنواره است.
این شاعر پیشكسوت جشنواره هایی همچون سوره را گذرگاهی مناسب برای استعدادهای جوان ارزیابی كرد منوط بر اینكه تبدیل به ایستگاه نشوند و گفت: اینكه یك هنرمند جوان با شركت در جشنواره و كسب جوایز به آن عادت كند، می تواند باعث ته نشین شدن استعداد و متوقف شدن او شود. معتقدم جشنواره ها باید دارای این تعریف باشند كه برای تشویق دیگرهنرمندان، یك برگزیده برای بار دوم انتخاب نشود تا ضمن متوقف نشدن برگزیدگان قبلی، ترغیب در دیگر شركت كنندگان ایجاد شود.