بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

افتتاح تاثیرگذار نمایش هاى مردمی «بچه های مسجد» با «حرمت حرم»

تاریخ ارسال : 1397/05/17

به گزارش روابط عمومى سپهر سوره هنر، نمايشهای مردمى سيزدهمين جشنواره تئاتر مردمى «بچه هاى مسجد» از امروز در مساجد شهر قزوين با نمايش «حرمت حرم» از استان هرمزگان به كارگردانى حبيب ناصرى و باقر رمضان زاده آغاز شد. طيف زيادى از جوانان مخاطب نمايش «حرمت حرم» كه بيينده اين تئاتر بودند، به قدرى تحت تاثير اين نمايش و خط روايى آن قرار گرفته بودند كه براى سرنوشت كاراكترهاى اين تئاتر دلسوزى مى كردند. محمد مهدى نبوى جوان ١٩ ساله قزوينى در ارتباط با نمايش «حرمت حرم» به خبرنگار سپهر سوره هنر، گفت: ديدن برخى نمايشها باعث تغيير زاويه ديد افراد در زندگى مى شود. اين نمايش به قدرى در من تاثير گذاشت كه فكر نمى كنم تا روزى كه زنده هستم قصه «حرمت حرم» از ذهن من بيرون برود. وى افزود: هميشه مخاطب تئاتر بودم و از اينكه جشنواره تئاتر مردمى «بچه هاى مسجد» در اين مقطع از سال در شهر ما برگزار مى شود، خيلى خوشحال هستم. ديدن تئاتر و فيلم در سينما به من آرامش مى دهد. اما زهرا عليخانى ديگر مخاطب نمايش «حرمت حرم» در گفتگو با خبرنگار سپهر سوره هنر، بيان كرد: ديدن اين نمايش و قصه اى كه در ارتباط با امام رضا (ع) نقل كرد، نكات زيادى را درباره دلايل مشكلات امروز كشورمان به من يادآورى كرد. شك ندارم اگر مسئولان به ديدن اين نمايش ها بروند، مطمئنا بيشتر در جريان بحران هاى امروز كشور قرار خواهند گرفت. اين دختر جوان كه دانشجوی رشته مديريت بازرگانى است در ادامه تصريح كرد: متاسفانه جامعه ما خيلى درگير مشكلات خودش شده است. در حالى كه اگر اين اتفاق رخ نداده بود. امروز سرانه مطالعه كتاب و ديدن تئاتر مردم خيلى بالاتر از ميزان فعلى بود. خوشبختانه برگزارى جشنواره هاى مانند «بچه هاى مسجد» سبب مى شود كه مردم بيشتر از گذشته درگير اتفاقات هنرى كشور و شهر خودشان قرار بگيرند.