بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

میرهاشمی: عکاسان نگاه متمایزی به موضوع "ما می توانیم" داشتند

تاریخ ارسال : 1393/10/20

سیدد عباس میر هاشمی داور هشتمین دوره جشنواره سراسری عکس ما می توانیم معتقد است در جشنواره ها آثاری هستند که از نگاه متمایز و ممتازی برخوردارند و این مورد در این دوره جشنواره نیز به چشم می خورد به طوریکه بعضی از آثار توانسته بودند  نمود بیرونی "ما می توانیم" را به تصویر بکشند.

 

سید عباس میر هاشمی داور هشتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری  آثار ارائه شده در جشنواره  را خوب ارزیابی کرد و گفت: البته این جشنواره اگر در تبلیغات رویکردی متفاوت داشت آثار بیش تری ارسال می شد و به زعم بنده آثاری که در این جشنواره مورد ارزیابی قرار  گرفت توان تمام جامعۀ عکاسی نیست بلکه باید دنبال توانایی های عکاسان گشت.

وی  موضوع آثار جشنواره را سطحی توصیف و عنوان کرد: یکی از مواردی که  ملاک ارزیابی داوران بود  اشاره به توانمندی های ایران به صورت جامع نگرانه  بود که این مهم با مطالعه  عکاسان محقق می شود و می توان انتظار داشت شکل محتوایی مطلوبی را در آثار شاهد بود.

وی  به رابطه  ماندگاری و تداوم یک جشنواره  با افزایش استقبال جامعه عکاسان اشاره واظهار داشت: تعداد دوره های برگزاری جشنواره  همواره نشانگر کار تیمی و با پشتوانه ای در رأس یک جشنواره است که نشانگر داشتن برنامه ای برای آن است که این مهم در "ما می توانیم" تاکنون اتفاق افتاده است و بی شک 8 دوره برگزاری آن حکایت از این ماجرا دارد.

رئیس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع  مقدس  ادامه داد: البته اگر در این  استمرار دوره ها ما شاهد تکرار رویه باشیم کهنگی، جشنواره را فرا می گیرد و این موضوع باعث می شود تا از پویایی آن کاسته شود.

میر هاشمی در این رابطه تأکید کرد: جشنواره های عکاسی کشور باید به صورت جشنواره هایی محکم و با پشتوانه تبدیل شوند و برای برگزاری آن حتماً باید برنامه ریزی های چند ساله و اهدافی بلند مدت در نظر گرفته شود.

وی  افزود: جشنواره ها نباید خود را محدود به تقویم کنند بلکه باید پس از اینکه آثار را انتخاب کردیم و جوایز داده شد ارتباط با عکاسان برتر را در دستور کار داشته باشیم و از تجربیات آنها در جهت اهداف جشنواره بهره ببریم  بطوریکه  این موضوع در ایجاد نگاه متفاوت هنرمندان نسبت به جشنواره و در دنبال کردن اخبار آن می تواند مؤثر باشد.

این داور "ما می توانیم" حضورنگاه های نو در آثار را مورد توجه هیأت داوران دانست و گفت: همواره در جشنواره ها آثاری هستند که از نگاه متمایز و ممتازی برخوردارند و این مورد در این دوره جشنواره نیز به چشم می خورد به طوریکه بعضی از آثار توانسته بودند  نمود بیرونی "ما می توانیم" را به تصویر بکشند.

وی در رابطه با وظایف خطیر داوران در انتخاب آثار گفت: داوران همواره در لبه تیغ حرکت می کنند و باید طوری آثار را مورد ارزیابی قرار دهند تا حق هیچ هنرمندی پایمال نشود. صداقت و با دقت بررسی کردن آثار همواره یکی از فاکتورهای مؤثر در داوری است که باید رعایت شود.

میرهاشمی در خصوص جلسه داوری "ما می توانیم "اظهار داشت: داوران در بسیاری از آثار با هم توافق نداشتند و این به خاطر برداشت های متفاوت آنها بود که باعث می شد تا نگاه های  متفاوتی نسبت به اثار وجود داشته باشد  به طوریکه آثارانتخاب شده برای این نمایشگاه از دل بحث های زیادی بیرون آمد.