بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

برگزیده هفتمین جشنواره عکس ما می توانیم: اطلاع رسانی رکن مهم جشنواره ها به حساب می آید

تاریخ ارسال : 1393/10/22

محمد صادق رضایی رتبه دوم هفتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" گفت: . با اطلاع رسانی و تبلیغات درست  می توان امیدوار بود هنرمند در جهت تولید اثر هنری عالی و متناسب با موضوع جشنواره گام بر می دارد.

 

محمد صادق رضایی رتبه دوم هفتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" در گفت و گو با خبرنگار  روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری  در خصوص اینکه تهران با حجمی از سوژه های  مورد نظر جشنواره روبرو است، گفت: وقتی عکس های دوره گذشته جشنواره را دیدم خیلی تعجب کردم عکاسانی که در تهران و با این همه  سوژه هایی که جلوه گر موضوع "ما می توانیم" است اما نتوانسته اند عکسهای خوبی  بگیرند چه انتظاری از عکاسان شهرستانی باید داشته باشیم.

وی امکانات و برنامه های عکاسی را در استان ایلام بسیار ناچیز توصیف و عنوان کرد: به نظرم تهران با حجم وسیعی از عکاسان و برنامه های عکاسی همیشه در جشنواره ها و رویدادهای عکاسی جایگاه برتر را دارد و توانسته سهم عمده ای را در جامعه عکاسی ایران ایفا کند.

وی اطلاع رسانی در خصوص مفهوم جشنواره "ما می توانیم" را در دردرک عکاسان مفید دانست و اظهار داشت: همیشه اطلاع رسانی رکن مهم هر جشنواره و مسابقه ای باید باشد. دانستن این نکته که عوامل اجرایی جشنواره چه چیزی از برگزاری آن می خواهند هنرمند را به تولید اثر هنری عالی و متناسب با موضوع سوق می دهد

وی ادامه داد: اگر برگزار کنندگان بتوانند ورک شاپ هایی را در مناطقی که این مباحث در آنجا جلوه ای بیرونی دارند  برگزار کنند، عکاسان دید متفاوتی نسبت به اطراف خود خواهند داشت.

رضایی با بیان اینکه  هدف از برگزاری بسیاری از جشنواره ها در ایران کسب سود و منفعت شخصی است، عنوان کرد: بسیاری از جشنواره ها در ایران به صورت خصوصی برگزار می شود و برگزارکنندگان هدف از آن را کسب سود در نظر گرفته اند و لی این موضوع نباید تحت الشعاع قرار بگیرد وبه جامعه عکاسی ایران صدمه برساند بلکه اگر این دو در کنار همدیگر باشند هر دو سود خواهند برد.

وی در این رابطه متذکر شد: البته جشنواره های دولتی که همواره از مسائل مالی درمقایسه با جشنواره های خصوصی کمتر رنج می برند با این مسائل کمتر روبرو هستند .

وی افزود:"ما می توانیم" که یک جشنواره دولتی به حساب می آید با توجه به شورای سیاست گذاری خوبی که دارد توانسته  در میان جامعه عکاسان با استقبال خوبی روبرو شود.