بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

كتاب باید خورده و پوشیده شود / شعر كودك مقدس است

تاریخ ارسال : 1393/04/01

رودابه حمزه ای شاعر كودك و نوجوان در كارگاه آموزشی شعر كودك و نوجوان گفت: شعر كودك واژگان ساده و جملات كوتاه تری نسب به دیگر قالب های شعری دارد اما با این وجود از تقدس بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری حوزه هنری از كرمان، كارگاه شعر كودك و نوجوان در اولین روز برگزاری جشنواره شعر و داستان جوان سوره با حضور عرفان نظرآهاری، افسانه شعبان نژاد و رودابه حمزه ای برگزار شد.

عرفان نظر آهاری شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه در این كارگاه آموزشی با انتقاد از این كه كتاب مورد استفاده زیادی در میان خانواده ها ندارد، گفت: كتاب باید خورده و پوشیده شود و نباید به صورت یك شی تزیینی به آن نگاه كرد. در این صورت است كه كودك می آموزد از كتاب و كلمه نهراسد.

سال ها در خانواده احترامی برای كتاب و قلم قائل نشده ایم

وی با بیان اینكه شكل ارائه كتاب تنها به صورت كاغذی نیست، افزود: یكی از مشكلات ما در جامعه درست و مناسب نبودن ارائه اطلاعات به كودكانمان است. در جامعه ما كمبود نوع اطلاعات و فهم و دانایی وجود دارد به طوری كه دانشجوی دوره كارشناسی ارشد در كلاس كاغذ و قلم به همراه ندارد. این مشكل از آنجا ناشی می شود كه سالها در خانواده احترامی برای كتاب و قلم قائل نشده ایم.

نظر آهاری ادامه داد: امروزه فرزندان ما به لحاظ شخصیتی بسیار زود مدعی می شوند و فضای مجازی نیز بر این خطر دامن می زند. احترام میان استاد و شاگرد از میان رفته و شاگردان به سرعت به حریم پیشكسوتان ورود پیدا می كنند.

جوانان در چاپ آثارشان شتاب نكنند

وی خطاب به شاعران و نویسندگان جوان با به اینكه در چاپ آثار خود شتاب نكنید، افزود: اجازه بدهید آثار تان به حدی از پختگی برسد و سپس برای چاپ آنها اقدام كنید.

به طنز با محتوای سیاسی و اجتماعی در ادبیات كودك نیازمندیم

افسانه شعبان نژاد نیز در ادامه این كارگاه آموزشی با بیان اینكه می توان در قالب طنز مطالب مختلفی را در شعر كودك و نوجوان عنوان كرد، گفت: طنز كلامی به تنهایی كافی و مناسب نیست. ما به شعر طنز با محتوای سیاسی و اجتماعی بسیار نیازمندیم تا بتوانیم مفاهیم مختلف را از طریق این قالب به مخاطب كودك انتقال دهیم.

وی با رد تعجیل برای چاپ اشعار توسط شاعران جوان، خاطرنشان كرد: در چاپ كتاب شعر خود عجله نداشته باشید چرا كه در آینده می بینید اشعار بهتری سروده اید.

دنیای كودكی را درون خود زنده نگه دارید

رودابه حمزه ای دیگر كارشناس حاضر در این مراسم بیان داشت: به شاعرانی كه قدم در راه سرایش شعر كودك و نوجوان می گذارند باید بگویم كه شعر كودك مقدس است. شعر كودك واژگان ساده و جملات كوتاه تری نسبت به دیگر قالب های شعری دارد اما با این وجود از تقدس بالایی برخوردار است.

حمزه ای اضافه كرد: ارتباط خود را با كودكان حفظ كرده و این را فقط به ارتباط فیزیكی منحصر نكنید و تا آنجا كه می توانید دنیای كودكی را در درون خود زنده نگه دارید.