بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

زنده روح کرمانی:" ما می توانیم" افتخارات منحصر به فرد را نشان می دهد

تاریخ ارسال : 1393/10/20

مسعود زنده روح کرمانی داور هشتمین جشنواره سراسری عکس ما می توانیم معتقد است در این جشنواره افتخاراتی  که کشورهای دیگر ندارند ولی ما داریم و به نوعی منحصر به فرد است را می توان دید.

 

مسعود زنده روح کرمانی داور هشتمین جشنواره سراسری عکس "ما می توانیم" در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری در خصوص  اینکه  جشنواره نباید با مفهوم کلان برگزار شود، گفت: سنگ بنای اولیۀ تشکیل  این جشنواره مربوط می شود به حدود 8 سال قبل که در آن زمان بحث اقتدار جمهوری اسلامی مطرح بود. در آن سالها نگاه کلی به دستاوردها و موفقیتهای ایران مطرح بود و آن موضوع را درعکسهای ثبت شده عکاسان می توان دید ولی با تغییر زمان باید رویکرد عکاسی نیز عوض شود.

وی ادامه داد: عکاس باید پیش از عکاسی عنوان وموضوع  فراخوان جشنواره را برای خود بشکافد تا بهتر بتواند با هدف جشنواره نزدیک شود.

وی با بیان اینکه  عکاسان در درک موضوع جشنواره ضعیف ظاهر شده بودند، عنوان کرد: مشاهده بعضی از عکس هایی که از نظر هنری تمام قواعد عکاسی را رعایت کرده بودند ولی نتوانستند با موضوع جشنواره ارتباط داشته باشند نشانگر ضعف عکاسان دربرداشت از موضوع جشنواره  است که  باید با بررسی هایی که از جانب دبیرخانه صورت می گیرد این مشکل شناسایی شود. وجود عکس هایی از راهپیمایی ها و مراسم هایی که هر ساله در کشور تکرار می شود خوب است و جزء آرشیو افتخارات مملکت به حساب می آید ولی خیلی ارتباطی با جشنواره ندارد.

وی افزود: اینکه به تکنولوژی تولید پراید صندوق دار دست یافته ایم خوب است ولی دلیلی بر این نیست که جلوه ای از اقتدار ایران را نشان دهد. در همه دنیا این تکنولوژی ها در سبک و سیاق مختلف وجود دارد ولی اینکه بیایم به دستاوردی برسیم که ممتاز و ویژه محسوب شود و فقط در جهان ما را سر آمد کند می تواند مصداق این موضوع باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران نگاه سطحی هنرمندان به موضوع جشنواره را مذموم دانست و عنوان کرد: به نظرم  هنرمندان در نگاه کلی به موضوع جشنواره خیلی موفق ظاهر نشده اند به طوریکه وجود ماشین سازی، ساختمان سازی و... که باید در عکاسی صنعتی مطرح شود در این جشنواره  دیده می شد.

وی ادامه داد: پتروشیمی و احداث تونل جزء صنعت یک کشور به حساب می آید و خیلی از نوآوری خاصی برخوردار نیست بلکه ما می توانیم  افتخاراتی  است که کشورهای دیگر ندارند ولی ما داریم و به نوعی منحصر به فرد است. زمانی "ما می توانیم" متبلور می شود که عکاسان آن را برای خود معنا کنند. بحث کردن در این رابطه به گشایش جنبۀ حسی آن می انجامد. این که ویژگی های اقتصادی کشورمان را نشان می دهیم ، شاهکار نیست.

زنده روح کرمانی  خیلی عکاسی از دستاوردهای جدید ایران را در دسترس همه عکاسان ندانست و خاطر نشان کرد: در علم نانو که ایران چند سالی است در این زمینه به موفقیت هایی دست پیدا کرده است چقدر فرصت عکاسی مهیا شده است.

وی در این رابطه عنوان کرد: بحث هسته ای ایران که چند سالی است مطرح است و مسئولان هدف از آن را برداشت اقتصادی  عنوان می کنند چرا با این وجود از حضور عکاسان ممانعت به عمل می آید و اجازه عکاسی به آنها داده نمی شود.

این عکاس در خصوص تجدید نظر در رویۀ انتخاب آثارجشنواره ای توسط عکاسان گفت: عکاسان فکر می کنند اگر عکسشان در جشنواره ای انتخاب شد امکان انتخاب آن در جشنواره های دیگر نیز وجود دارد در صورتیکه بدون توجه به موضوع اثر نمی توان انتظار انتخاب شدن داشت.

داور جشنواره "ما می توانیم" اظهار داشت: توجه کردن هنرمندان به تیم داوری جشنواره و ارسال اثر متناسب با نوع نگاه آنها جز کاستن از جایگاه هنرمند چیزی در بر ندارد . داوران نیز باید بر این امر واقف باشند که مسائل دبیرخانه و اینکه جشنواره باید با رقم های بالا برگزار شود و همچنین خالی نماندن فضای نمایشگاه نباید در کار داوری تأثیر گذار باشد.